ଆମ ବିଷୟରେ

ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ମେଗାଲାଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଫ୍ଲୋରକୋରିଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଯାହାକି 2009 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କୃତ୍ରିମ ଘାସ, ଏସପିସି ଚଟାଣ, କାର୍ପେଟ୍ ଟାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ୱାଇହାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ |ଆମର 100 ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା 100000 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ଯାହାକି ଅନେକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ସହିତ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ |ସମୃଦ୍ଧ ବ technical ଷୟିକ ଶକ୍ତି, ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SGS… ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ |

କାରଖାନା

ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା |

+

ଲୋକମାନେ

ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ |

+

ମିଳିଲା |

ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକାଶ

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ?

ମେଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହା ଚଟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଘାସ, ଏସପିସି ଚଟାଣ, କାର୍ପେଟ ଟାଇଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକାଶରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିୟୋଜିତ ରହିଛୁ |ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ସିଦ୍ଧ QC ସିଷ୍ଟମ୍, ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ସେବା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସପିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଛି |

ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ attitude ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ, ବିଶ୍ a ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଜୀବନ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଉ |

ମେଗାଲାଣ୍ଡ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଘାସ
ଘାସ
ଘାସ

ଆମର ସେବା

ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ, ଆମେ ଡିଜାଇନ୍, R&D, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛୁ |10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ସପିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ସିଦ୍ଧ QC ସିଷ୍ଟମ୍, ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ଦଳ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ |

ବିଶ୍ of ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଜୀବନ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |

ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମାଧାନ ସହିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିଶ୍ USA ର ଅନେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ଡୁବାଏ ଇତ୍ୟାଦି |

ମେଗାଲାଣ୍ଡ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |